LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Zúčtovacia spoločnosť.

   V súčasnom období zúčtovanie všetkych finančných operácií, vrátane operácii s emisiami CO2, vykonáva vlastné oddelenie burzy - zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislva, a.s.

    

   Clearingové (zúčtovacie) účty:

   Finančný účet (EUR) :

   Prevody zo Slovenska:
   Č. účtu, kód banky: 2101483485 / 8330

   Prevody z Českej Republiky:
   Č. účtu, kód banky: 2101483485 / 2010

   Zo zahraničia:
   IBAN: SK5883300000002101483485/FIOZSKBAXXX

   Účet emisných kvót CO2:

   EU-100-5017989-0-9

    

   Certifikačná autorita

   Pre bezpečnú komunikáciu medzi klientom a serverom KBB sa odporúča nainštalovať koreňovú certifikačnú autoritu KBB.
   http://www.kbb.sk/files/ca.cer

   SN: 00:82:63:84:c5:c3:b8:a9:78
   MD5: be:3c:ff:b5:1f:be:00:c3:f9:d9:83:b8:70:7b:3a:da
   SHA1: bc:b2:12:1c:72:5f:c7:e7:c5:cb:29:bc:ea:a3:c1:77:e8:5c:ca:15

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966