LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Profil burzy

   Komoditná burza Bratislava, a.s. bola založená v roku 1992 a riadi sa novelizovaným zákonom o komoditných burzách č. 92/2008 Zb.z. Povolenie na výkon regulovaného trhu bolo vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky č. 174 zo dňa 16.novembra 1992, ako štátne povolenie na prevádzku komoditnej burzy.

   Zákon o komoditnej burze bol novelizovaný tak, aby Burza vykonávala činnosť ako bezpečný a transparentný regulovaný trh s rôznymi komoditami, mimo zbraní a jedov.

   Dohľad štátu je vykonávaný burzovým komisárom, ktorý  je menovaný ministrom hospodárstva a jeho zástupca ministrom pôdohospodárstva vlády Slovenskej republiky.

   Vedenie burzy je riadené burzovou komorou, ktorej predsedá jej volený predseda.

   Činnosť burzy zabezpečuje navonok jej generálny sekretár.

   V období svojho trvania sa vyprofilovali na Burze sekcie komodít, ktoré sú prístupné pre obchodovanie členom burzy. Sú to tovary - poľnohospodárske plodiny, rôzne druhy povoleniek na emisie CO2 a SO2.

   V obchodných systémoch burzy, ktoré boli vypracované vlastnou softwarovou skupinou podľa podmienok na trhu v EU je možné realizovať spotové - okamžité obchody, alebo termínované obchody s reálnou fyzickou dodávkou tovarov. Pre každú sekciu je možné obchodovať aj formou aukcie, ktorej trvanie sa stanovuje priamo zadávateľom počas prístupu do obchodných systémov.

   Výstupy cien komoditnej burzy sú okamžité a denne sa ceny uzatvárajú ako referenčné - kótované ceny.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966