LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Dokumenty burzy

   Komoditná burza Bratislava, ako regulovaný trh s komoditami, sa riadi zákonmi slovenskej republiky a smernicami a nariadeniami Európskej únie.

   Základné dokumenty burzy sú:

   Ďalšie dokumenty podľa ktorých burza vykonáva svoje aktivity:

    

    

    Interné dokumenty:

    

   Certifikačná autorita

   Pre bezpečnú komunikáciu medzi klientom a serverom KBB sa odporúča nainštalovať koreňovú certifikačnú autoritu KBB.
   http://www.kbb.sk/files/ca.cer

   SN: 00:82:63:84:c5:c3:b8:a9:78
   MD5: be:3c:ff:b5:1f:be:00:c3:f9:d9:83:b8:70:7b:3a:da
   SHA1: bc:b2:12:1c:72:5f:c7:e7:c5:cb:29:bc:ea:a3:c1:77:e8:5c:ca:15

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966