LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Boj proti covid

   27.03.2020
   KBB spoločne s iniciatívami na slovensku a v zahraničí bojuje proti koronavírusu

   Komoditná burza Bratislava spoločne s iniciatívami na slovensku a v zahraničí bojuje proti koronavírusu.

   Obchodovanie a dodávky komoditných obchodov nie sú ani prerušené ani pozastavené z dôvodu koronavírusu. Pomáhame iniciatívam na slovensku, česku a na globálnej úrovni v boji proti SARS-CoV-2.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966