LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Zmena zúčtovacej spoločnosti

   01.06.2018
   Zmena zúčtovacej spoločnosti

   Zmena zúčtovacej spoločnosti komoditnej burzy prebehne v období od 1.7.2018 do 31.12.2018. Členovia  burzy v tomto období môžu používať staré bankové účty ako aj nové bankové účty pre vysporiadanie obchodov.

   Účet platný do 31.12.2018:

   Zúčtovacia spoločnosť: LINNA, s.r.o.
   SK4783300000002700108804/FIOZSKBAXXX

   Účet platný od 1.7.2018:

   Zúčtovacia spoločnosť: Komoditná burza Bratislava, a.s.
   SK5883300000002101483485/FIOZSKBAXXX

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966