LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   KBB sa zúčastní Karlovej burzy v Prahe

   10.03.2017
   KBB sa zúčastní na stretnutí obchodníkov pod názvom 3. Karlova burza v Praze dňa 16.03.2017

   KBB sa zúčastní na stretnutí obchodníkov pod názvom 3. Karlova burza v Praze dňa 16.03.2017

   http://karlsboerse.de/cs/home-tschechisch/

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966