LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   KBB sa zúčastní konferencie DonauBörse 2016

   10.08.2016
   KBB sa zúčastní konferencie DonauBörse 2016 vo Viedni

   Dňa 2.9.2016 sa uskutoční 11. Int. DonauBörse 2016 vo Viedni na ktorej sa zúčastnia agro spoločnosti z celej Európy. Komoditná burza sa zúčastní konferencie. Prosíme, kontaktujte nás pre dohodnutie stretnutia s našími delegátmi.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966