LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Obchodovanie s repkovým olejom

   25.08.2015
   KBB pridala do sekcie energetiky repkový olej

   KBB pridala do sekcie energetiky repkový olej použiteľný ako prísada do paliva.

   www.sk.energy.kbb.sk

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966