LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Tlačová konferencia

   23.06.2015
   K udalostiam na burze zvoláva KBB tlačovú konferenciu.

   Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu Komoditnej burzy Bratislavy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 25.6.2015 v hoteli Bratislava (v Bratislave) o 09.30 hod.

   Témou bude odhalená korupcia na Komoditnej burze Bratislava v súvislosti s nákupom posypovej soli a informácie o možnostiach nákupu na Komoditnej burze Bratislava (kto môže nakupovať/predávať na burze, ako sa tvorí cena, aký tovar sa obchoduje na burze, cena na burze ako trhová cena podľa zákona o účtovníctve, nákup na burze ako forma verejného obstarávania).

   Hosťami budú Ing. Pavol Scholtz, predseda Burzovej komory z Komoditnej burzy Bratislavy a JUDr. Lucia Saktorová, právna zástupkyňa Komoditnej burzy Bratislavy.

    

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966