LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Valné zhromaždenie

   11.03.2015
   Valné zhromaždenie Komoditnej Burzy Bratislava sa uskutoční 27.marca 2015

   Prvé valné zhromaždenie Komoditnej Burzy Bratislava v roku 2015 sa uskutoční 27.marca 2015 o 11:00 na adrese Rožňavská 7, Bratislava.

   Vyzývame všetkých akcionárov burzy na účasť na zhromaždení.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966