LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Tlačová správa

   12.02.2015
   Pozastavenie obchodovania členom burzy

   12. Február 2015, Bratislava: Komoditná burza Bratislava  pozastavila obchodníkom Nelux, s.r.o. a AS Partneri, s.r.o. obchodovacie práva z dôvodu podozrenia manipulácie na trhu tak, že dočasne nemôžu vykonávať v systémoch burzy pokyny na nákup, alebo predaj tovaru.

   Toto podozrenie sa bude prejednávať na zasadnutí disciplinárnej komisie, ktorá danú problematiku bude posudzovať 26. februára 2015.

   Súčasne upresňujeme informáciu zverejnenú v Plus 7 dní o podaní trestného stíhania. Predseda burzovej komory zvažuje vo veci manipulácie podanie, avšak až po rozhodnutí disciplinárnej komisie.

   Celý text tlačovej správy

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966