LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Účasť na konferencii

   03.02.2015
   KBB sa zúčastní konferencie 2. Slovak Emission Trading 2015

   Komoditná burza Bratislava sa zúčastní konferencie 2. Slovak Emission Trading 2015. V prípade záujmu o stretnutie so zástupcami burzy nás kontaktujte.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966