LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   S príchodom mrazov cena posypovej soli začala stúpať.

   11.12.2014
   Pokyny na burze z 11. decembra naznačujú zvyšovanie cien posypovej soli.

   Podľa dnešných pokynov, ktoré sú zverejnené na stránke burzy v sekcii Minerálov - Posypová soľ začali ceny posypovej soli stúpať takmer o 15 Eur/t.

   Spoločnosti, ktoré kontrahovali nákupy v lete za nižšie ceny majú zaručené dodávky za tieto pevne kontrahované nízke ceny.

   Sekcia minerálov je na stránke: http://www.sk.minerals.kbb.sk/

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966