LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Agroinzercia

   18.09.2014
   Možnosť bezplatnej inzercie

   Pre spoločnosti a SHR (súkromne hospodariacich roľníkov), ktoré nevedia vstupovať do obchodných systémov burzy, Komoditná burza Bratislava pripravila bezplatný systém Agroinzercie, kde si môžu producenti, spotrebitelia, alebo obchodníci zverejňovať svoje ponuky a dopyty tovarov.

   Klienti na seba uvádzajú aj kontakt, ktorý sa zverejňuje, pričom plnenie možných transakcií je na riziku zúčastnených strán.

   Stránka sa nachádza na adrese: www.agroinzercia.sk

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966