LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Sekcia minerálov - posypová soľ

   01.07.2014
   Otvorenie novej obchodnej sekcie pre posypovú soľ

   V obchodných systémoch bola zavedená nová sekcia - Minerály - MonNacl.

   V tejto sekcii môžu na burzovom trhu členovia burzy verejne ponúkať a dopytovať posypovú soľ, pričom kontrakty, ktoré vzniknú sa plnia v termíne podľa mesiacov, na ktorý bol kontrakt uzavretý pri pevne uzatvorenej - kontrahovanej cene.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966