LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Kótovanie posypovej soli

   02.06.2014
   Posypová soľ - kótovanie na Cenovom burzovom výbore

   Oznamujeme verejnosti, že Cenový burzový výbor  v máji začal kótovať na KBB nový tovar - Posypovú soľ, potrebnú pre VUC, mestá a obce v zimnom období.

   Tento tovar je zaradený aj do novej obchodnej sekcie - Minerály.

   Jedná sa o sekciu s termínovanými dodávkami tovaru na jednotlivé mesiace s naslednou reálnou dodávkou v príslušnom mesiaci v cene, keď vzniká kontrakt.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966