LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Pokyny na trhoch KBB

   Platný: 20.01.2018 04:23:10

   Typ položky FilterTovar FilterCena FilterPočet lót FilterMin. počet lót FilterLót FilterExpirácia FilterPlatné od ▲ FilterPoložka aktívna do ▲ Filter Menu
   Počet záznamov: 35; Strana: 1/1; Vygenerované za: 0.043 s
   PredajEUA-SPOT-GS18,853.100,001,001,00-02.02.2013-
   PredajCVERS-EUR-GS25,001,001,001.000,00-19.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-GS21,021,001,001,00-19.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-GS21,031,001,001,00-19.03.2013-
   NákupCVERS-EUR-GS20,981,001,001,00-19.03.2013-
   NákupCVERS-EUR-OTC0,051,001,001.000,00-19.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-OTC4,991,001,001.000,00-19.03.2013-
   NákupCVERS-EUR-GS10,981,001,001,00-26.03.2013-
   NákupCVERS-EUR-GS20,981,001,001,00-26.03.2013-
   NákupCVERS-EUR-OTC0,981,001,001,00-26.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-OTC1,001,001,001,00-26.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-GS21,001,001,001,00-26.03.2013-
   PredajCVERS-EUR-GS11,001,001,001,00-26.03.2013-
   NákupERU-SPOT-GS20,0210.000,001,001,00-23.10.2014-
   NákupWHTE-ZZS1-SPOT-EUR 144,001,001,0023,00-30.10.2017-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON63,0060,001,0025,0025.01.201808.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON63,0080,001,0025,0025.02.201808.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON64,0040,001,0025,0025.01.201808.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON63,0040,001,0025,0025.03.201808.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON63,0040,001,0025,0025.03.201808.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON70,0040,001,0025,0025.01.201811.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON70,0040,001,0025,0025.02.201811.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON70,0040,001,0025,0025.03.201811.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON72,00120,001,0025,0025.02.201812.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON72,00100,001,0025,0025.03.201812.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON69,95250,001,0025,0025.04.201812.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON69,00200,001,0025,0025.04.201813.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON69,00200,001,0025,0025.05.201813.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS166,004,001,0025,00-17.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS165,9520,001,0025,00-18.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS164,9010,001,0025,00-19.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON64,5040,001,0025,0025.02.201819.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS164,504,001,0025,00-19.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON64,5040,001,0025,0025.02.201819.01.2018-
   PredajPosypovaSol-EUR-MON63,00100,001,0025,0025.03.201819.01.2018-
   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966