LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Členstvá pre sekciu emisných kvót

   Free Carbon Member - Vstup pre obchodovanie v Carbon Place je zadarmo, ale člen má vyššie poplatky ktoré platí priamemu členovi burzy. Poplatok za obchodovanie je zvyčajne 1,5 centu za tonu.

   Direct Exchange Member - Priamy člen burzy, ktorý má vyššie poplatky za vstup, ale má nižšie poplatky za obchodovanie. Členský poplatok je 2000 EUR ako zápisné a 1000 EUR ročný poplatok. Obchodníkovi sa oplatí byť priamym členom ak plánuje obchodovať približne 200 000 ton za rok.

   Gold Exchange Member - Priamy člen burzy s vysokými členskými poplatkami ktorý neplatí žiadne poplatky za obchodovaie. Členský poplatok je 10000 EUR ako zápisné a 5000 EUR ročný poplatok.

   Členstvá pre ostatné komodity

   Obchodník HT - Priamy člen burzy ktorý môže ponúkať a dopytovať ľubovoľné tovary na burze. Pre Obchodníka HT platia rovnaké podmienky ako pre Direct Exchange Member v sekcii emisných kvót, plus musí mať certifikovaného brokera. Certifikácia brokera so skúškami stojí 1100 EUR.

   Obchodník VT - Člen vedľajšieho trhu môže obchodovať prostredníctvom Obchodníka HT alebo priamo na vedľajšom trhu.

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966