LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Registrácia člena pre obchodovanie agrokomodít je na stránke MonAgro: www.sk.mon.kbb.sk/registracia/

   Registrácia emitentov a obchodníkov s emisnými kvótami je na stránke CarbonPlace: www.carbonplace.eu/register

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966