LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   RSS kanály

   RSS kanály burza používa na rýchle zverejňovanie informácií o nových pokynov a burzových správach pre verejnosť.

   RSS kanály sú rozdelené podľa obchodnej sekcie.

   Obchodovanie s emisnými kvótami - Bližšie informácie v CarbonPlace

   Termínové obchodovanie s agrokomoditami - MON Agro

   Všeobecné burzové správy: Tlačové vyhásenia a ostatné správy

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966