LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Transparentnosť všetkých kontraktov a cien

   V systémoch Burzy je kľúčové pravidlo zakomponované do všetkych obchodných systémov následovné:

   Kúpi ten, čo pri rovnakej kvalite zaplatí viac, alebo dodá ten, čo pri rovnakej kvalite ponúkne lacnejšie.

   Týmto jednoduchým procesom je burzova cena trhovou.

   Nie je možné, aby v systémoch burzy bolo možne uprednostniť niekoho za nevýhodnejších podmienok. Komoditná burza od svojho vzniku týmto zabezpečuje transparentnosť obchodovania, korektnosť správania sa obchodných partnerov a v konečnom dôsledku priehľadnosť a verejne známu informáciu o cene.

   Komoditná burza v Bratislave je jedna z mála búrz v EU, kde sú softwarové systémy spustené nonstop 24 hodín a informácia o aktuálnej cene ponuky, dopytu, alebo kontraktu je zverejňovaná v sekunde jej vytvorenia verejnosti.

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966