LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Jednoduchý prístup

   Rýchly a jednoduchý prístup do obchodného softwarového prostredia burzy majú:

   Členovia burzy
   Klienti členov burzy
   Producenti, alebo spotrebitelia

   1. Oprávnenie na vstup do informačných systémov burzy majú členovia burzy. Ich postavenie na burze oproti iným spoločnostiam, ktoré na burze chcú obchodovať je výhodnejšie v tom, že pri realizácii kontraktov na burze sú povinní dodržiavať cenník burzy, ktorý je nastavený na takmer zanedbateľné poplatky.

   2. Členovia burzy môžu, so súhlasom KBB, povoliť vstup svojich klientov do obchodných systémov priamo, títo klienti sú však povinní členovi burzy zaplatiť províziu zo zobchodovaných kontraktov za poskytnutie obchodovacích práv.

   3. Na základe mimoriadnej výnimky je možné povoliť vstup do obchodných systémov priamo spracovateľom, alebo producentov. Mimoriadna výnimka sa uplatňuje vtedy, keď objemy obchodovania členov burzy nepostačujú vykrývať dostatočnú likviditu burzy s cieľom tvoriť trhovú cenu.

   V súčasnom období je takáto výnimka udelená predsedom burzovej komory Mlynom - spracovateľom obilia na slovenskom trhu, v sekcii termínovaných obchodov MON Agro, t.j. v sekcii s poľnohospodárskymi plodinami s reálnou fyzickou dodávkou tovarov v kontrahovanom mesiaci. Uvažuje sa túto výnimku rozšíriť aj pre producentov a skladovateľov obilia.

   Jednoduchý prístup do systémov burzy znamená, že po nalogovaní sa na úvodnej obrazovke príslušnej sekcie usmerňuje softwar užívateľa tak, aby v priebehu niekoľkých sekúnd bol schopný zadávať pokyny na nákup, alebo predaj, prípadne reagovať proti ponukou. Pri každom prihlásení sa, užívateľ vidí všetky správy o aktivitách so svojim pokynom. Tieto správy je možné získavať aj vo forme mailu, alebo sms. Sú to správy o vytvorení kontraktu, zložení záruk a platieb, o mieste dodávky, alebo odberu o prevzatí dodávky a ukončení kontraktu.

    

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966