LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Kontakt na Komoditnú burzu Bratislava, a.s.

   (Kancelária burzy sa presťahovala z priestorov na Trnavskej 50/A do priestorov na Rožňavskú 7 v Bratislave, 1. poschodie. Záznam v obchodnom registri sa spracováva.)

   Aktuálna poštová adresa:

   Komoditná burza Bratislava, a.s.
   Švabinského 21
   Bratislava, 821 04

   Email: sekretariat@kbb.sk
   telefón: +421 2 442 515 81

    

   Generálny sekretár KBB, a.s.

   Ing. Ľudovít Scholtz
   E-mail: sekretariat@kbb.sk
   +421 907 723428

    Predseda burzovej komory

   Ing. Pavol Scholtz

   Email: pavol.scholtz@kbb.sk
   tel: +421 918 983 929

   Burzový komisár

   Ing. Richard Paule
   sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu
   odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu
   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
   Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

   E-mail: Richard.Paule@economy.gov.sk

    

   Burzová komora

    

   Útvar  inšpekcie burzových obchodov:

   Vedúci útvaru a kontaktná adresa:
   Ing. Janka Hrdá
   Švabinského 21, 821 04, Bratislava
   Email: janka.hrda@kbb.sk
   Email 2: jankahrda@gmail.com
   +421 018 527681

    

   Hovorca:

   PAVEL MACHAVA
   tel.: + 421 (0) 915 745 937
   e-mail: machava@mcon.sk

    

   Poradný orgán predsedu burzovej komory:

   Disciplinárna komisia.

   Predseda: Mgr. Bc. Roman Šajgalík
   Dolná Mičiná 90
   974 01 Banská Bystrica
   0915 815584
   Email: roman.sajgalik@gmail.com
   tajomník: Ing. Ľudovít Scholtz
   Sídlisko Rimava 36/29
   +421 907 723428
   člen: Vladimír Šucha
   Strečnianská 5
   85105 Bratislava
   Email: seculive@aol.com
   +421 917 672297
    

   Rozhodcovský súd

   Štatút a kontaktné údaje sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti.

   Korešpondenciu na Burzový rozhodcovský súd smerujte na adresu burzy: Burzový rozhodcovský súd pri Komoditnej burze Bratislava, Švabinského 21, 82102 Bratislava

    

    
   Ak máte otázky, alebo návrhy na vylepšenia týkajúce sa aktivít Komoditnej burzy Bratislava, vzhľadu jej internetovej stránky, alebo požiadavky na zverejňované informácie, kontaktujte nás kedykoľvek počas pracovných dní od 9:00 do 15:30 mailom na adrese: sekretariat@kbb.sk

    

    

   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966