LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Cenový burzový výbor

   Od roku 2009 zasadá v priestoroch burzy Cenový burzový výbor (CBV) pravidelne každé dva týždne. Zástupcov CBV menuje predseda burzovej komory zo sféry zväzov, producentov, spotrebiteľov a obchodníkov s komoditami.

   Na zasadnutiach sa diskutuje o aktuálnej situácii na trhu s jednotlivými komoditami, o obchodných praktikách a vplyvoch zahraničných subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, o vývoji ceny s pohľadu trhu, počasia, prípadne zásob a spotreby v regióne Slovenska a okrajových častiach susedných štátov.

   Počas zasadnutia každý člen cenového burzového výboru predkladá informáciu o jeho aktuálnych používaných cenách príslušnej komodity, o predpokladanom vývoji ceny o dva týždne a predpokladanom vývoji ceny o tri mesiace.

   Jednotlivé ceny komodít sa následne spracujú a konzultuje sa výsledná trhová cena, ktorá sa v deň zasadnutia zverejňuje.

   Predseda burzovej komory dohliada nad výsledkami zasadnutia, aby nedošlo k manipulácii trhu a predkladá písomne skrátený komentár k vývoju cien.

   Skúsenosť z posledných rokov činnosti CBV je taká, že burzou je operatívne zachytený akýkoľvek výkyv ceny jednotlivých komodít a cenový výstup zo zasadnutia je veľmi reálny v súlade s trhovým prostredím aplikovateľný pre obchodné správanie sa producentov a spotrebiteľov na trhu Slovenskej republiky.

    

    

   Prehľad cien Cenového burzového výboru

   Čítam graf...

   Cenový Burzový Výbor je skupina expertov v oblasti Obilnín, Olejnín Emisií a Diamantov, ktorí sa pravidelne stretávajú každé 2 týždne a diskutujú o dianí na trhu. Výsledkom zasadnutí Cenového burzového výboru je Správa výboru a cenové tabuľky. Ceny CBV sa počítajú ako priemer subjektívnych cien každého člena CBV ktorí sa vyjadril k danému tovaru. Ceny v agrokomoditách sa určujú pre východné, stredné a západné slovensko. Každý člen CBV zadáva svoje vnímanie ceny 2 týždne dozadu, aktuálnu trhovú cenu, cenu ktorú predpokladá o 2 týždne, a cenu ktorú predpokladá o 3 mesiace. V oblasti emisných kvót zadávajú členovia ceny aj ich predpoklad ceny v decembri aktuálneho roka, a ich predpoklad ceny na konci nasedujúceho roka.

   Štatút Cenového burzového výboru: statut-v3-2.pdf

   Zoznam členov cenového burzového výboru: zoznam-clenov-CBV-v2-en.pdf

   Export údajov

   Export údajov zo zasadnutí CBV vo formáte XML je dostupný na stránke: http://www.kbb.sk/files/EPC.xml

   Správy CBV a cenové tabuľky

   Dátum FilterSpráva FilterObilniny ▲ FilterOlejniny FilterEmisie FilterDiamanty Filter Menu
   Počet záznamov: 96; Strana: 1/2; Vygenerované za: 0.025 s
   Strana: 1 2 > >>
   01.12.2009PDFXLSXLSXLS
   15.12.2009PDFXLSXLSXLS
   12.01.2010PDFXLSXLSXLS
   26.01.2010PDFXLSXLSXLS
   09.02.2010PDFXLSXLSXLS
   23.02.2010PDFXLSXLSXLS
   09.03.2010PDFXLSXLSXLS
   23.03.2010PDFXLSXLSXLS
   06.04.2010PDFXLSXLSXLS
   20.04.2010PDFXLSXLSXLS
   04.05.2010PDFXLSXLSXLS
   18.05.2010PDFXLSXLSXLS
   01.06.2010PDFXLSXLSXLS
   15.06.2010PDFXLSXLSXLS
   29.06.2010PDFXLSXLSXLS
   13.07.2010PDFXLSXLSXLS
   27.07.2010PDFXLSXLSXLS
   10.08.2010PDFXLSXLSXLS
   24.08.2010PDFXLSXLSXLS
   07.09.2010PDFXLSXLSXLS
   21.09.2010PDFXLSXLSXLS
   05.10.2010PDFXLSXLSXLS
   19.10.2010PDFXLSXLSXLSXLS
   02.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
   16.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
   30.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
   14.12.2010PDFXLSXLSXLSXLS
   11.01.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   25.01.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   08.02.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   22.02.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   08.03.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   22.03.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   05.04.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   19.04.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   03.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   17.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   31.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   14.06.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   29.06.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   12.07.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   26.07.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   09.08.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   23.08.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   06.09.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   20.09.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   04.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   18.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   02.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   15.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   Kontakt
   Tel: +421 907 723 428
   Email: sekretariat@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
   KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
   IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966