LB_skSK  LB_enEN
MON:
    SPOT:

      Cenový burzový výbor

      Od roku 2009 zasadá v priestoroch burzy Cenový burzový výbor (CBV) pravidelne každé dva týždne. Zástupcov CBV menuje predseda burzovej komory zo sféry zväzov, producentov, spotrebiteľov a obchodníkov s komoditami.

      Na zasadnutiach sa diskutuje o aktuálnej situácii na trhu s jednotlivými komoditami, o obchodných praktikách a vplyvoch zahraničných subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, o vývoji ceny s pohľadu trhu, počasia, prípadne zásob a spotreby v regióne Slovenska a okrajových častiach susedných štátov.

      Počas zasadnutia každý člen cenového burzového výboru predkladá informáciu o jeho aktuálnych používaných cenách príslušnej komodity, o predpokladanom vývoji ceny o dva týždne a predpokladanom vývoji ceny o tri mesiace.

      Jednotlivé ceny komodít sa následne spracujú a konzultuje sa výsledná trhová cena, ktorá sa v deň zasadnutia zverejňuje.

      Predseda burzovej komory dohliada nad výsledkami zasadnutia, aby nedošlo k manipulácii trhu a predkladá písomne skrátený komentár k vývoju cien.

      Skúsenosť z posledných rokov činnosti CBV je taká, že burzou je operatívne zachytený akýkoľvek výkyv ceny jednotlivých komodít a cenový výstup zo zasadnutia je veľmi reálny v súlade s trhovým prostredím aplikovateľný pre obchodné správanie sa producentov a spotrebiteľov na trhu Slovenskej republiky.

       

       

      Prehľad cien Cenového burzového výboru

      Čítam graf...

      Cenový Burzový Výbor je skupina expertov v oblasti Obilnín, Olejnín Emisií a Diamantov, ktorí sa pravidelne stretávajú každé 2 týždne a diskutujú o dianí na trhu. Výsledkom zasadnutí Cenového burzového výboru je Správa výboru a cenové tabuľky. Ceny CBV sa počítajú ako priemer subjektívnych cien každého člena CBV ktorí sa vyjadril k danému tovaru. Ceny v agrokomoditách sa určujú pre východné, stredné a západné slovensko. Každý člen CBV zadáva svoje vnímanie ceny 2 týždne dozadu, aktuálnu trhovú cenu, cenu ktorú predpokladá o 2 týždne, a cenu ktorú predpokladá o 3 mesiace. V oblasti emisných kvót zadávajú členovia ceny aj ich predpoklad ceny v decembri aktuálneho roka, a ich predpoklad ceny na konci nasedujúceho roka.

      Štatút Cenového burzového výboru: statut-v3-2.pdf

      Zoznam členov cenového burzového výboru: zoznam-clenov-CBV-v2-en.pdf

      Export údajov

      Export údajov zo zasadnutí CBV vo formáte XML je dostupný na stránke: http://www.kbb.sk/files/EPC.xml

      Správy CBV a cenové tabuľky

      Dátum ▼ FilterSpráva FilterObilniny FilterOlejniny FilterEmisie FilterDiamanty Filter Menu
      Počet záznamov: 96; Strana: 1/2; Vygenerované za: 0.016 s
      Strana: 1 2 > >>
      05.11.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      22.10.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      08.10.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      24.09.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      10.09.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      27.08.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      13.08.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      30.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      16.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      02.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      18.06.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      04.06.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      21.05.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      07.05.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      23.04.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      09.04.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      26.03.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      12.03.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      26.02.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      12.02.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      29.01.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      15.01.2013PDFXLSXLSXLSXLS
      18.12.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      27.11.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      13.11.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      30.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      16.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      02.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      04.09.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      21.08.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      07.08.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      24.07.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      10.07.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      26.06.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      12.06.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      29.05.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      15.05.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      17.04.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      03.04.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      20.03.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      06.03.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      07.02.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      24.01.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      10.01.2012PDFXLSXLSXLSXLS
      13.12.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      29.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      15.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      02.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      18.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      04.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      Kontakt
      Tel: +421 907 723 428
      Email: sekretariat@kbb.sk

      Rožňavská 7
      821 02 Bratislava
      © 1992-2012 Komoditná burza Bratislava, a. s.
      KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
      IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966